Forbrukerlån og pensjon

Pensjonister i Norge har det svært godt sammenlignet med hva de har det i mange andre land. Selv om pensjonsordningen i Norge de siste årene har vært offer for en del forandringer, så vil de fleste påstå at man fortsatt vil kunne trekke seg tilbake til en romslig pensjonisttilværelse dersom man har vært gjennom et aktivt yrkesliv. Men det er slettes ikke alle som har akkurat det, og som kanskje kunne trengt litt ekstra de siste årene av livene. Kan et forbrukerlån være alternativet?

Generelt om forbrukslån og pensjon

Som pensjonist skulle man kanskje gjerne kunne lånt litt ekstra penger slik at pensjonisttilværelsen ble så bra som man ville ha den. Men med den risikoen denne alderen fører med seg, så vil man oppleve det som vanskelig eller umulig å få innvilget en søknad om et forbrukerlån. Dette fordi de fleste banker har en øvre aldersgrense på hvor gammel man kan være når man søker om slike lån, og denne går gjerne ved 60-65 år. I tillegg krever de at du har en form for fast inntekt, og hos mange banker vil da ikke pensjonen regnes med her. Alderen din og det faktum at du nærmer deg slutten av livet utgjør dessuten en viss risiko for banken da de naturligvis ønsker å få tilbakebetalt pengene sine.

Allikevel er det alltid unntak fra regelen, og det finnes helt sikkert enkelte banker som ønsker å tilby forbrukslån til pensjonister i Norge.

Finnes det andre alternativer?

Hvis man sitter på en bolig som kanskje er nedbetalt og er gjeldfri for øvrig, så finnes det et godt alternativ til forbrukerlån som kan lette litt på pensjonisttilværelsen. De fleste store banker i Norge tilbyr dette, et såkalt pensjonistlån, der de låner deg penger mot at de tar pant i boligen din. Med lånet følger en evig borett i boligen, og du slipper å betale verken renter eller avdrag på lånet. Enten selges boligen når du dør og lånet dekkes på den måten, eller så må arvingene betale ned lånet før de kan overta boligen.

Kredittkort som alternativ

Har man ikke muligheten til å ta opp et forbrukerlån eller ønsker å gjøre dette, så kan et kredittkort være et godt alternativ for pensjonister. Disse kortene har man kanskje fra før pensjonisttilværelsen begynte, og de gir deg umiddelbar tilgang til litt ekstra penger. Enten man ønsker å betale tilbake disse pengene umiddelbart eller over flere avdrag, så behøver ikke nødvendigvis et slikt kort å koste skjorta slik mange skal ha deg til å tro, og kan derfor være en grei løsning når man trenger litt ekstra penger for å nyte pensjonisttilværelsen til det ytterste.